Trak za ovijanje debel dreves za zaščito pred MRAVLJAMI IN GOSENICAMI - AGRO-DINO
  • Оневозможува пристап на инсекти до крошната на дрвото.
  • Леплива лента за заштита на стебла која ги фаќа штетниците на својот силен, леплив слој и така ги спречува во нивното понатамошно искачување во крошната на дрвото и нанесување на штета.
  • Ги штити лисјата и цветовите на овошките, како и украсните дрвја и грмушки од гасеници, мравки и вошки.
  • Лепилото нема мирис, содржи природна смола и восоци за да не се исуши или измие од стеблото.
  • Без токсини и идеално за органско градинарство.
mk_MKMK