Pravilnik zasebnosti - AGRO-DINO

Политика за приватност

Со испраќање на пополнет прашалник или регистрација, и овозможувате на компанијата AGRO-DINO d.o.o., Obrtniška cesta 3, 3220 Store, Slovenia да ги собира и обработува доставените лични податоци. Пренесените лични податоци ќе бидат обработени во согласност со Општата регулатива за заштита на личните податоци и важечкиот Закон за заштита на личните податоци.

Официјално лице на компанијата е Ирена Репар, достапно на е-пошта: info@dino.si.

Овластено лице за заштита на личните податоци е Ирена Репар, достапно на е-пошта: info@dino.si.

ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ:

Ние ги собираме вашите лични информации само доколку е апсолутно потребно.

Доколку сакате да доставите прашалник или да се регистрирате на семинар, ќе ве прашаме за вашето име, презиме, адреса за е-пошта, телефонски број и име на компанија. Потребни ни се лични податоци за полесно да дадете одговор или. понуда на ваше барање или за извршување на нарачаната услуга.

ЦЕЛ:

Ние собираме лични информации во согласност со целта за која ни ги доставувате.Ние нема да ги користиме доставените лични податоци за која било друга цел.

ПРАВНА ОСНОВА:

Ние собираме лични податоци врз основа на ваша согласност или врз основа на договор.

КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:

Ние ги користиме личните податоци исклучиво за целта за која ни ги доставувате податоците.

ЧУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ:

Ние ги задржуваме личните информации што ни ги давате додека не ги повлечете.Можете да ја повлечете вашата согласност за обработка на личните податоци во секое време. Повлекувањето согласност не влијае на законитоста на обработката на податоците пред повлекувањето.
Сите други лични податоци во рамките на договорната соработка се чуваат во согласност со важечкиот закон.

ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:

Ние нема да им пренесуваме лични податоци на трети лица и нема да ги објавуваме јавно, освен на избрани договорни партнери, кои исто така се обврзани со Општата регулатива за заштита на личните податоци. Ние нема да пренесуваме лични информации на трета земја или организација.

ВАШИ ПРАВА:

Според Општата регулатива за заштита на податоците, имате право да пристапите до податоците што се однесуваат на Вас, право на исправка на податоците, право на ограничување на обработката, право на бришење податоци и право на пренос на податоци.

Можете да остварите какво било право според Општата регулатива за заштита на податоците во кое било време во писмена форма. Ве молиме наведете го вашето име, презиме и адреса за е-пошта.

Барањето можете да го испратите на е-пошта: info@dino.si или по пошта на адресата:

АГРО-ДИНО ДОО

Обртнишка цеста 3

3220 Шторе

Словенија

Во случај на спор, имате право да поднесете приговор до компанијата AGRO-DINO d.o.o., и жалба до Комесарот за информации.

mk_MKMK