Kontrolna past za TEKSTILNE MOLJE - AGRO-DINO
  • Заштитете ја својата облека.
  • Овозможува рано откривање на инфицираност од молци.
  • Мамката содржи полни феромони кои ги привлекуваат молците, кои на тој начин се фаќаат на лепливата внатрешна површина.
  • Во стапицата можат да влезат од сите четири страни.
  • Компактна и спремна за употреба директно од самото пакување.
  • Со самолепливи перничиња.
mk_MKMK