• Волна од нерѓосувачка жица која на глодачите затвора дупки, премини
    и пукнатини и така спречува влез на глувци, стаорци итн.
  • Идеална за куќи, станови, канцеларии и места накои се чуваат прехрамбени производи.
  • Едноставно поставување.
  • Трајно ги затвора и најмалите дупки.