Past za MUHE - AGRO-DINO
  • Природна мамка - без токсини и хемикалии.
  • Мамката содржи состојки кои ги привлекуваат мувите, но ги одбиваат пчелите.
  • За употреба каде било на отворено - градини, тераси, дворови, игралишта, балкони, пекари и места на кои се чува отпад.
  • Мамката е вклучена, а достапни се и мамки за замена.
mk_MKMK